Skip to Content

Referenciák

Referenciák az elmúlt 20 évből

A Palánta Misszió 2011-ben ünnepelte 20 éves fennállását. Ez alkalomból csokorba szedtük az elmúlt évek referenciáit.

Kovács Károly addiktológiai szakpszichológus - Hajdú-Bihar megyei önkormányzat Kenéz Gyula Kórház-Rendelőintézet drogambulancia

A csoport munkáját évek óta figyelemmel kísérem. Örvendetesnek tartom, hogy eljutottak a kortárssegítés gondolatáig, sőt igen szinvonalasan törekednek a megvalósításra. Az anyag szakmailag kifogástalan. A programot végzők elkötelezettsége, hitelessége pedig garancia arra, hogy tudásukat átadják és egy lelkes, aktív kortárs csapatot szervezzenek.

Bereczki Sándorné - Emberbarát alapítvány titkára

A Palánta Gyermek és Ifjúsági Misszió 1992-ben a kerület általános iskoláiban idította el azt a zenés biblia-ismereti szakkört, amelyet ma már 50 fővárosi iskolában oktatás-nevelés során, hogy ez által felnövekedve meg tudja magát védeni a káros folyamatoktól, lelki válságoktól, céltalanságtól. Ennek érdekében középiskolában is foglalkoznak a fiatalok életébe vágó kérdésekkel-egy komplex prevenciós oktatási program keretében.

Rácz Ferenc – drámapedagógus

A Palánta Sorsfordító Alapítvány a drog által leginkább veszélyeztetett réteg körében, az ifjúság, a gyermek- és fiatalkorúak körében kezdeményez megelőző, tudatformáló, oktató-nevelő tevékenységet. A munkájukat elhivatottsággal vállaló oktatkói gárda megérdemli azt az erkölcsi és anyagi támogatást, mely lehetővé teszi számunkra a szakszerűbb és tudatosabb prevenció működtetését. ....
A Palánta Sorsfordító Alapítvány évek óta töretlen elszántsággal, kitartó ügyszeretettel dolgozik e területen.

Kuna Tibor - Ifjúsági és Sportminisztérium

A Palánta Gyermekmisszió eredményes munkát végez évek óta a gyermekek és a fiatalok lelki felépítésében és gondozásában. A kábítószerek testi és lelki kihatásainak megelőzése érdekében oktatkási programjukba beépítették a dorgokról szóló előadásokat sajátos módon, az egészséges énkép kialakításának felhasználásával.

Kállay - Kallai Károly - SZIGET Droginformációs alapítvány

A Palánta Gyermekmisszió már ötödik éve készít egynapos programot a Városligeti gyermeknap alkalmával. Ilyenkor több ezer gyermek hallgatja a műsort. Három éve a fiatalokra gondolva állítják fel a Tini titkok sátrát, ahol komplex drogprevenciós programmal ismerkedhetnek meg. Felkészült segítők, ifjúsági lelkészek, lelki-gondozók várják a fiatalokat kérdéseikkel.

Egy szülő

Tisztelt Szülők!
Saját tapasztalataim alapján kijelenthetem, hogy gyermekeim mindig jókedvűek, boldogan jönnek haza a nyári, őszi Palánta- táborokról. Általában csak azért szoktak szomorkodni, hogy nem maradhattak tovább. A kislányom még hetekig énekli az ott tanult énekeket és mondogatja a verseket.
Lelküket építi a néhány napos együttlét, hiszen a tábor ideje alatt a gyermekek megismerik a nyugalmat: nem kell rohannizk edzésre, nincs lecke, nincs kötelező házi feladat, csak nyugodt, kiegyensúlyozott lelki oktatók, vidám, közös éneklések, játékok.
Mindig nagyon várjuk a Palánta-táborokat. Tudom, hogy ott gyermekeim lelkileg feltöltődnek, megújulnak. S én, mint szülő, gyermekeim által kapom az Igét - ugye sokan vagyunk így?! És ez benne a csoda....

Hafner Erika igh. - Nyár utcai Általános és Szakképző Iskola

"...Nagyon népszerű volt immár évek óta hagyománynak számító karácsonyi és húsvéti hangulatos előadásuk, melybe a gyerekeket is bevonták. Ilyen alkalmakkor még a szokásos sport vagy zenei elfoglaltságukról is lemondanak. Külön öröm számukra az elmaradhatatlan ajándék is, mellyel gyakran a tanító néniket is meglepik..."

Katona Annamária - Palánta Posta levelező, levél Palánta Nagyinak

 "...Kedves Ági néni, most Önhöz szólok. engedje meg, hogy megköszönjem az áldott munkáját! Hálás vagyok, hogy eddig is figyelemmel kísérte életemet, készségesen válaszolt személyes leveleimre és továbbra is kész segítő jobbot nyújtani. ...Végezetül további áldásokban gazdag munkát, egészséget és kellemes nyarat kívánok, valamint mégegyszer mindent hálásan köszönök!"

Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola

Alsós tanulóink évek óta töretlen lelkesedéssel járnak Palántás bibliai foglalkozásra.

Egyre többen kapcsolódnak be a foglalkozásokba. Szabóné Lovas Annamáriát, „Annamari nénit” nagyon szeretik a gyerekek közvetlen, nyugodt, szeretetteljes magatartásáért. Annamari nagyon felkészülten, sok szemléltető eszközzel érkezik a foglalkozásokra. A bibliai, evangéliumi üzenetet valóban felekezetközi jelleggel képviseli, így senkinek a vallási, és világnézeti meggyőződését nem sérti. A nevelőkkel tisztelettudó, együttműködő viszonyt alakított ki.

Tiszazugi Bábfesztivál

2007-ben rendeztük meg az első Tiszazugi Bábfesztivált. Ekkor kerültünk kapcsolatba a Palánta Bábmisszió csoportjaival. Nagyon színvonalas, érdekes és tanulságos mesedarabokat ismerhettünk meg általuk. A programon résztvevő gyermekeknek átadott ajándékok /cd-k, egyéb kiadványok/ nagyon tetszenek a gyerekeknek.

Az idei évben már 5. alkalommal sikerült megrendezni a Báb és színjátszófesztivált, melyre új és régi csoportok és érdeklődők jelentkeztek. A Palánta Bábmisszió minden évben elfogadta meghívásunkat. Előadásaikkal szeretettel és nem tolakodóan hirdetik a keresztény értékeket. Tapasztalatom az /és a résztvevők visszajelzése is/, hogy sok gyermek ezen az úton kerül első alkalommal kapcsolatba a keresztény szemlélettel és annak tanításaival.

Nemzetközi Gyermekmentő szolgálat

Nyilatkozat

A Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió gyermekek bibliaismereti oktatását, fiatalok életre való felkészítését év közben óvodák, általános és középiskolák tantermein belül végzi, országszerte mintegy 4000 diákkal.

Évente a városligeti gyermeknap alkalmával egész napos műsort adnak a gyermekeknek. Bábozás, kézműves foglalkozás, bohócjelenetek, pantomim előadás és élő zene teszi változatossá a műsort. Évek óta rendszeres vendégei a rendezvényünknek, előadásaik látogatottak.

Batthyány Ilona Általános Iskola vezetősége

Vélemény a Palánta Gyermekmisszió működéséről, tevékenységéről iskolánkban.

A Batthyány Ilona Általános Iskola már több éve rendszeres kapcsolatban van a missziós szolgálattal.

Minden tanévben, decemberben, Karácsony előtt, tavasszal, Húsvét előtt ingyenes zenés-bábelőadást rendezünk az iskola érdeklődő tanulóinak a misszió szervezésével és lebonyolításával. Ezeknek a rendezvényeknek mindig sikerük és pozitív visszhangjuk van. A gyerekek érdeklődéssel és szívesen vesznek részt az előadásokon, melyekben közreműködő felekként élvezhetik az előadásokat.

dr. Buda Béla, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet tudományos munkatársának a Boldogságkeresők c. kiadványra tett ajánlása

Ajánlás

A „Boldogságkeresők” kitűnő ifjúsági programsorozat, amely a lelki egészségfejlesztést és problémás fiatalkori viselkedésformák megelőzését szolgálja. Interaktív program, amely a fiatalokat igyekszik bevonni munkafüzet és izgalmas CD révén. A 4. számú kiadvány címe: Győztes önuralom. Érzelemkalauz. A kitűnő rajzok mint egy képregényszerűen vetik fel az érzelmek megfelelő átélésének és belső kezelésének kérdéseit. A füzet és a CD kiválóan alkalmas arra, hogy az iskolai egészségnevelési és megelőzési programokban használják, és általában vezérfonalként szolgáljon mindenütt, ahol fiatalokkal fejlesztően foglalkoznak. A drog-megelőzés szempontjából különösen jelentős kiadvány.

Vajda Péter Általános Iskola

Referencia igazolás

A Palánta Gyermek és Ifjúsági Misszió évek óta tart bibliaismereti órákat intézményünkben. Munkatársukban, Lódri Juditban gyermekszerető, jó pedagógiai érzékkel rendelkező hitoktatót ismertünk meg. Együttműködésünk zavartalan. A keresztény ünnepeket (karácsony, húsvét) megelőzően báb- és színielőadást is tartottak iskolánk tanulóinak.

Bezerédi István Általános Iskola és Óvoda

2008.04.04-én iskolánkban a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió munkatársai egészségnapot tartottak a felső tagozatos gyermekek részére. A program összességében nagyon tetszett tanároknak és gyermekeknek egyaránt.

Az előadók hamar megtalálták a hangot, és bensőséges kapcsolatot teremtettek a gyerekekkel. Előadásukkal jó irányba terelték a tanulók gondolkodásmódját, a pozitív önértékelésre hívták fel a figyelmet. Kíváncsiak voltak a gyerekek őszinte véleményére, azt megbeszélték, értelmezték. Sikerült a tanulók figyelmét sok és változatos módszerrel lekötni.

I. István Általános Iskola

Referencia

2008. március 29-én Karancsságon, az I. István Általános Iskolában a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió munkatársai az iskola felső tagozatos gyermekeinek egészségnapot tartottak.

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola igazgatója

Ellátogatott hozzánk a „Palánta Alapítvány”

2007. december 12-én 10órától két csoportban volt foglalkozás az iskolánk felső tagozatos tanulói között. 5. 6. osztály és 7. 8. osztály. Két órában beszélgetés a tanulókkal, majd ezt követte két óra filmklub. Mindkét foglalkozás a gyerekeket lekötötte, érdekelte, jól érezték magukat, véleményüket elmondták, azonnal bekapcsolódtak a foglalkozás menetébe.

A film feldolgozása külön élmény volt számukra.by Dr. Radut