Skip to Content

Ajánlólevél bibliai alapokon nyugvó önismereti beszélgetésekhez középiskolai korosztály részére

2010. március 12-én a Palánta Misszió munkatársai meglátogatták az osztályomat. A gyerekek 10-es középiskolások, a féléves eredményük elég rosszul alakult: 2,73-as átlag, a bukási arány 63%, ezen kívül az elmúlt másfél évben magatartási problémáik is voltak.

Szerettem volna a gyerekeken, főleg 10-12 gyereken segíteni, hogy az önbecsülésük, önismeretük megerősödjön, és ez által a jövőképük erősödjön.
Egy kedves szülő segített rátalálni a misszió munkatársaira. Kőrös Erika szervezte meg a délelőtti foglalkozást, a fiúk és lányok külön-külön beszélgettek a segítőkkel.
Igazán tetszettek az önismereti tesztek, a személyiségfejlesztő feladatok, játékok, aktívan vettek részt a diákok. Talán akkor lepődtek meg egy kicsit és talán meg is ijedtek, amikor az Isten, Jézus neve elhangzott. Ezeknek a gyerekeknek nagy része még nem hallott a hitről, vallásról, a feltétlen bizalomról, elfogadásról.
Idegenkedve, hitetlenül figyelték a segítők mondatait, de mivel a foglalkozás nagyon tetszett nekik teljesen, illetve majdnem teljesen el tudták fogadni a beszélgetés mondanivalóját.

De azt hiszem nem értették, nem tudták megérteni, hogy egyetlen valaki, Jézus Krisztus képes feltétel nélküli szeretetre, megbocsátásra. Ez egy hosszú út, aminek kinyitottuk a kapuját, de hogy elindulnak-e rajta az kétséges, de a magot elvetettük. Egy-két diáknál célhoz ért az üzenet, és a többiek szívéhez is a fényt eljutattuk.
Biztos vagyok benne, hogy a gyerekek maradandó élményt kaptak. Az osztály tanulmányi eredménye szépen javul, a viselkedésükben is pozitív változás figyelhető meg.
A Boldogságkereső foglalkoztató füzetetek kifejezetten tetszettek a gyerekeknek, a CD (Drogmámor és valóság) véleményük szerint nem elég pörgő, a győztes önuralom CD viszont megragadta őket.
Igazán hiszem, hogy Húsvét üzenete, öröme az én fiataljaimnak is elhozza a feltámadást.

Köszönettel:

Szamosi Lóránt                                                                     Hollósy Eszter
Főigazgató                                                                               osztályfőnök
 oldal | by Dr. Radut